pod patronatem


BIENNALE SZTUKI MEDIÓW:
WRO 09
»
FESTIWAL TRANSVIZUALIA 009 »
NOWY PIKTOGRAM »
KORPORACJA H!ART »
MIESIˇC FOTOGRAFII W KRAKOWIE »
TANK TV »
ELECTRONIC ARTS INTERMIX »
UBU // BAZA AWANGARDY »

1111

11 nr12panoptikum pierwsze

» KINO NA GRANICY
» GDANSK DOCFILM FESTIVAL
» ROZSTAJE EUROPY
» PLANETE DOC REVIEW 2009
» KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY
» AFRYKAMERA
» FESTIWAL FILMÓW KULTOWYCH
» UBU // BAZA AWANGARDY
» OKFA

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


"PANOPTIKUM. AUDIOVIZUALIA - FILM/MEDIA/SZTUKA" ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY KINO I SZTUKA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE [PA®DZIERNIK 2007]

Ogólnopolski periodyk po»więcony audiowizualno»ci - "Panoptikum" - zaprasza do nadsyłania prac do nowego numeru, który ukaże się w paĄdzierniku 2007 roku i będzie promowany podczas gdyńskiej repliki festiwalu Planete Doc Review oraz podczas spotkań redakcyjnych w całej Polsce. Sugerowane tematy/inspracje [prosimy się jednak nimi nie ograniczać]: •  Społeczne funkcje sztuki: •  obiektywno»ć i rejestracja versus subiektywno»ć i kreacja rezygnacja z d‘żenia do obiektywizmu, z indeksacyjnej funkcji (odzwierciedlania rzeczywisto»ci), na rzecz otwarcie ideologicznych manifestów - przej»ciowa moda czy znak czasów? •  poznawcze aspekty obrazu - obraz jako narzędzie refleksji: idea eseju wizualnego •  retoryka, perswazja, propaganda •  sztuka i wytwory kultury audiowizualnej jako forma komunikacji społecznej •  reinterpretacja/rewizja historii kultury, historii poszczególnych mediów artystycznych, a także tezy/wizje na temat historii kultury zawarte w samych wytworach kultury audiowizualnej (reprezentacja historii) •  kanon kultury: kanon czy kanony? Kryteria kanoniczno»ci •  reprezentacja aktualnych problemów społecznych/politycznych/etnicznych, dylematów etycznych etc. w wytworach kultury audiowizualnej •  hipotetyczny wpływ sztuki/kultury audiowizualnej na odbiorców: emocje, moralno»ć i ideologia (szczególnie istotne pytanie o ideologiczno»ć "mainstreamu": czy jest wyrazem raczej konserwatyzmu czy liberalizmu, jawnie czy w sposób ukryty, jest homogeniczna, jak chce wielu klasycznych teoretyków, czy pluralistyczna?) •  sztuka versus polityka: czy atrakcyjno»ć estetyczna może wzmacniać przekaż ideologiczny? •  estetyzacja polityki i upolitycznienie sztuki/kultury/teorii. •  w‘tek edukacji estetycznej: wolno»ć twórczo»ci jako podstawowa forma wolno»ci słowa; dyskurs publiczny na temat sztuki: skandal, cenzura (polityczna, instytucjonalna, ale również obyczajowa i medialna, przemoc, pornografia etc.) •  granice pomiędzy sztuk‘ krytyczn‘ i postkrytyczn‘ •  dokument jako forma zaangażowana •  renesans dokumentu pełnometrażowego •  nowe formy dokumentalizmu •  ku nowej definicji dokumentu

•  W numerze będziemy również kontynuować w osobnym dziale omawianie zagadnienia Visual Studies / Visual Culture Studies. Prosimy o nadsyłanie polskojęzycznych prac po»więconych temu zagadnieniu, które uzupełni‘ wybór istotnych przedruków.

Na teksty czekamy do końca lipca 2007.

e-mail: info@panoptikum.pl

oraz bezpo»rednio do redaktor prowadz‘cej numeru - dr Moniki Bokiniec - mobok@panoptikum.pl

Po wytyczne redakcyjne zapraszamy na www.panoptikum.pl do działu Mito-mania Panoptyczna.

Uwaga!!! Bardzo prosimy o przesłanie wraz z tekstem notki bio oraz streszczenia artykułu w języku angielskim (250-300 słów).

Numer powstanie we współpracy z festiwalem Planete Doc Review, który jednocze»nie zostaje objęty oficjalnym patronatem medialnym przez periodyk "Panoptikum" oraz wortal panoptikum.pl.

>>powrót do mitomanii

 
web: www.grupa3m.pl