pod patronatem


BIENNALE SZTUKI MEDIÓW:
WRO 09
»
FESTIWAL TRANSVIZUALIA 009 »
NOWY PIKTOGRAM »
KORPORACJA H!ART »
MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE »
TANK TV »
ELECTRONIC ARTS INTERMIX »
UBU // BAZA AWANGARDY »

1111

11 nr12panoptikum pierwsze

» KINO NA GRANICY
» GDANSK DOCFILM FESTIVAL
» ROZSTAJE EUROPY
» PLANETE DOC REVIEW 2009
» KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY
» AFRYKAMERA
» FESTIWAL FILMÓW KULTOWYCH
» UBU // BAZA AWANGARDY
» OKFA

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450 prelegentów z całego świata oraz około 300 lokalnych słuchaczy (studenci i naukowcy). Poprzednie edycje miały miejsce m.in. w Londynie, Lizbonie, Istambule, Pradze i Mediolanie. Na gospodarza dziewiątej edycji tej konferencji, odbywającej się po raz pierwszy w Polsce, została wybrana Łódź. Główna część konferencji odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego, a wydarzenia towarzyszące będą miały miejsce m.in. w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki i w wybranych miejscach w Łodzi. Tytuł, a jednocześnie zakres tematyczny konferencji, to Archives of/for the Future. Językiem konferencji będzie angielski. Wydarzenie będzie promowane w opiniotwórczych i specjalistycznych mediach ogólnopolskich i międzynarodowych. Partnerami wydarzenia są m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Fabryka Sztuki, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Ponadto w konferencji wezmą udział najważniejsze europejskie wydawnictwa filmowe i medialne prezentujące swoją ofertę wydawniczą.
Termin: 18-20 czerwca 2015
Konferencja obejmuje cztery dni. Dzień pierwszy zarezerwowany jest dla warsztatu młodych naukowców (Graduate Workshop). Kolejne trzy dni to konferencja właściwa. Jej program przewiduje cztery sesje tematyczne dziennie. W każdej sesji odbędzie się równolegle 8-10 paneli, na każdy z nich składać się będzie z 4-5 wystąpień prelegentów. Każdego dnia odbędzie się więc około 160 wystąpień. Każdy z uczestników panelu będzie miał 20 minut na zaprezentowanie wystąpienia. Panele zwieńczone będą dyskusją kierowaną przez moderatora panelu. Przewidujemy, że niektóre panele zostaną objęte specjalnym patronatem ze strony instytucji lub stowarzyszeń specjalizujących się w tematyce panelu. Mecenas panelu będzie silnym gwarantem jakości wystąpień, a także dodatkową koordynatą dla odbiorców, pozwalającą w precyzyjny sposób scharakteryzować profil wystąpień.
W przeciągu konferencji odbędą się wykłady zaproszonych autorytetów. Swój udział potwierdzili Giovanna Fossati, Oliver Grau, Marysia LewandowskaKrzysztof Wodiczko.
W czasie trwania konferencji odbędą się także warsztaty grup badawczych działających w ramach NECS oraz będzie miało miejsce coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia.
Rozwinięciem jednego z podtematów konferencji – „Archiwa kultury popularnej” – będzie warsztat poświęcony transmedialności w kulturze popularnej. Jego zadaniem będzie prześledzenie międzymedialnych przepływów w systemach rozrywkowych i historii konwergencji mediów w kulturze popularnej  XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Tradycyjnie istotną częścią składową konferencji będzie Publishers Forum. Wydarzenie to umożliwia zapoznanie się z ofertą czołowych światowych wydawnictw filmo- i medioznawczych, a także bezpośrednie zakupienie książek i periodyków  w promocyjnych cenach. Jest także okazją do osobistego spotkania z autorami prezentowanych książek. Przewidujemy następujących uczestników: Amsterdam University Press, EYE Film Institute Netherlands, Columbia University Press/Wallflower Press, Bloomsbury Publishing, Intellect, Proquest, Edinburgh University Press, Routledge, John Libbey Publishing, Combined Academic Publishers, Peter Lang, Schüren Verlag, Officyna,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Prezentację prac będących w trakcie realizacji oraz dopiero co wydanych publikacji (monografii, serii książek, czasopism, wydawnictw specjalnych) umożliwi Project Forum. Będzie to także przestrzeń dla zapoznania publiczności z ciekawymi inicjatywami w dziedzinie nauk humanistycznych oraz realizowanymi projektami badawczymi. Uczestnicy wydarzenia będą mieli 6 minut na przedstawienie swojej publikacji lub projektu. Przewidziany jest także czas na dyskusję z publicznością. Program Project Forum znajdzie się w głównym programie konferencji.
W ramach konferencji odbędą się wydarzenia towarzyszące, których program powstanie we współpracy z partnerami – Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Fabryką Sztuki, Muzeum Kinematografii. Wydarzenia towarzyszące będą miały na celu podkreślić filmowe tradycje i potencjał Łodzi oraz zapoznać gości z polskimi doświadczeniami związanymi z archiwizacją i digitalizacją dorobku audiowizualnego.

Miejsce:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (główna część konferencji)

Art._Inkubator w Fabryce Sztuki (wydarzenia towarzyszące)

Organizator: Uniwersytet Łódzki
Współorganizator: Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie
NECS – Network for European Cinema and Media Studies to organizacja naukowo-badawcza działająca jako stowarzyszenie, zrzeszająca ok. 1300 naukowców, archiwistów, kuratorów i inne osoby zawodowo związane z mediami. NECS rozwija wysokiej jakości historyczne, teoretyczne i praktyczne badania z obszaru filmu i mediów; zapewnia przestrzeń dla profesjonalnych debat; wspiera młodych badaczy i badaczki; dąży do wzmocnienia pozycji badań filmoznawczych i medioznawczych w europejskiej humanistyce.
Strona internetowa: www.necs.org
Uniwersytet Łódzki, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej – jednostka naukowa pod kierownictwem prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego. Specjalizację pracowników Katedry, wśród których znajdują się m.in. prof. dr hab. Tomasz Kłys, prof. dr hab. Piotr Sitarski i dr Konrad Klejsa, stanowią badania historii filmu, nowych mediów i gier.
Strona internetowa: www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie –  nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie kształci ponad 14 tys. studentów. Według rankingu „Perspektyw”, SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia o profilu społeczno-humanistycznym. www.swps.pl

sala-------------------------------------------------------------------------------

Czym jest The NECS 2015 Conference?

Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450 prelegentów z całego świata oraz około 300 lokalnych słuchaczy (studenci i naukowcy). Poprzednie edycje miały miejsce m.in. w Londynie, Lizbonie, Istambule, Pradze i Mediolanie. Na gospodarza dziewiątej edycji tej konferencji, odbywającej się po raz pierwszy w Polsce, została wybrana Łódź. Główna część konferencji odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego, a wydarzenia towarzyszące będą miały miejsce m.in. w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki i w wybranych miejscach w Łodzi. Tytuł, a jednocześnie zakres tematyczny konferencji, to Archives of/for the Future. Językiem konferencji będzie angielski. Wydarzenie będzie promowane w opiniotwórczych i specjalistycznych mediach ogólnopolskich i międzynarodowych. Partnerami wydarzenia są m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Fabryka Sztuki, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Ponadto w konferencji wezmą udział najważniejsze europejskie wydawnictwa filmowe i medialne prezentujące swoją ofertę wydawniczą.

Termin: 18-20 czerwca 2015
miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegółowy opis wydarzeń
Temat konferencji, która odbędzie się w Łodzi, brzmi: „Archives of/for the Future“. Będzie ona dotyczyć zagadnień związanych z archiwizacją danych i perspektywami archiwów we współczesnej kulturze audiowizualnej. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: digitalizację wytworów kultury, archiwistykę społeczną, filmoznawstwo w dobie „gorączki archiwów”.

Konferencja obejmuje cztery dni. Dzień pierwszy zarezerwowany jest dla warsztatu młodych naukowców (Graduate Workshop). Kolejne trzy dni to konferencja właściwa. Jej program przewiduje cztery sesje tematyczne dziennie. W każdej sesji odbędzie się równolegle 8-10 paneli, na każdy z nich składać się będzie z 4-5 wystąpień prelegentów. Każdego dnia odbędzie się więc około 160 wystąpień. Każdy z uczestników panelu będzie miał 20 minut na zaprezentowanie wystąpienia. Panele zwieńczone będą dyskusją kierowaną przez moderatora panelu. Przewidujemy, że niektóre panele zostaną objęte specjalnym patronatem ze strony instytucji lub stowarzyszeń specjalizujących się w tematyce panelu. Mecenas panelu będzie silnym gwarantem jakości wystąpień, a także dodatkową koordynatą dla odbiorców, pozwalającą w precyzyjny sposób scharakteryzować profil wystąpień.

W przeciągu konferencji odbędą się wykłady zaproszonych autorytetów. Swój udział potwierdzili Giovanna Fossati, Oliver Grau, Marysia Lewandowska i Krzysztof Wodiczko.

W czasie trwania konferencji odbędą się także warsztaty grup badawczych działających w ramach NECS oraz będzie miało miejsce coroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Rozwinięciem jednego z podtematów konferencji – „Archiwa kultury popularnej” – będzie warsztat poświęcony transmedialności w kulturze popularnej. Jego zadaniem będzie prześledzenie międzymedialnych przepływów w systemach rozrywkowych i historii konwergencji mediów w kulturze popularnej  XIX  i pierwszej połowy XX wieku. Zgłoszenia na warsztat odbędą się za pomocą osobnego Call for Papers.

Tradycyjnie istotną częścią składową konferencji będzie „Publishers Forum”. Wydarzenie to umożliwia zapoznanie się z ofertą czołowych światowych wydawnictw filmo- i medioznawczych, a także bezpośrednie zakupienie książek i periodyków  w promocyjnych cenach. Jest także okazją do osobistego spotkania z autorami prezentowanych książek. Przewidujemy następujących uczestników: Amsterdam University Press, EYE Film Institute Netherlands, Columbia University Press/Wallflower Press, Bloomsbury Publishing, Intellect, Proquest, Edinburgh University Press, Routledge, John Libbey Publishing, Combined Academic Publishers, Peter Lang, Schüren Verlag, Officyna,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Prezentację prac będących w trakcie realizacji oraz dopiero co wydanych publikacji (monografii, serii książek, czasopism, wydawnictw specjalnych) umożliwi Project Forum. Będzie to także przestrzeń dla zapoznania publiczności z ciekawymi inicjatywami w dziedzinie nauk humanistycznych oraz realizowanymi projektami badawczymi. Uczestnicy wydarzenia będą mieli 6 minut na przedstawienie swojej publikacji lub projektu. Przewidziany jest także czas na dyskusję z publicznością. Program Project Forum znajdzie się w głównym programie konferencji.
 
W ramach konferencji odbędą się wydarzenia towarzyszące, których program powstanie we współpracy z partnerami – Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Fabryką Sztuki, Muzeum Kinematografii. Wydarzenia towarzyszące będą miały na celu podkreślić filmowe tradycje i potencjał Łodzi oraz zapoznać gości z polskimi doświadczeniami związanymi z archiwizacją i digitalizacją dorobku audiowizualnego.

liczba prelegentów: 450
liczba słuchaczy: 300
język konferencji: angielski

Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Łódzki, współorganizatorem jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.

NECS – Network for European Cinema and Media Studies to organizacja naukowo-badawcza działająca jako stowarzyszenie, zrzeszająca ok. 1300 naukowców, archiwistów, kuratorów i inne osoby zawodowo związane z mediami. NECS rozwija wysokiej jakości historyczne, teoretyczne i praktyczne badania z obszaru filmu i mediów; zapewnia przestrzeń dla profesjonalnych debat; wspiera młodych badaczy i badaczki; dąży do wzmocnienia pozycji badań filmoznawczych i medioznawczych w europejskiej humanistyce. Strona internetowa: www.necs.org

Uniwersytet Łódzki, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej – jednostka naukowa pod kierownictwem prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego. Specjalizację pracowników Katedry, wśród których znajdują się m.in. prof. dr hab. Tomasz Kłys, prof. dr hab. Piotr Sitarski i dr Konrad Klejsa, stanowią badania historii filmu, nowych mediów i gier. Strona internetowa: www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie kształci ponad 14 tys. studentów. Według rankingu „Perspektyw”, SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia o profilu społeczno-humanistycznym. www.swps.pl

Komitet Konferencyjny NECS 2015:

James Harvey-Davitt, Anglia Ruskin University
Daniel Kulle, Universität Hamburg
Rikke Schubart, Syddansk Universitet
Petr Szczepanik, Masaryk University, Brno
Ewa Ciszewska, University of Łódź

Lokalny Komitet Organizacyjny NECS 2015:

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Uniwersytet Łódzki – przewodniczący Komitetu
dr Ewa Ciszewska, Uniwersytet Łódzki – manager konferencji
prof. dr hab. Tomasz Kłys, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Piotr Sitarski, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stefan Czyżewski, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
dr Kamila Żyto, Uniwersytet Łódzki
dr Magdalena Saryusz-Wolska, Uniwersytet Łódzki
dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki
dr Konrad Klejsa, Uniwersytet Łódzki
dr Maciej Ożóg, Uniwersytet Łódzki
dr Michał Pabiś-Orzeszyna, Uniwersytet Łódzki
dr Paweł Sołodki, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
dr Tomasz Załuski, Uniwersytet Łódzki
mgr Maria B. Garda, Uniwersytet Łódzki
mgr Marta Madejska, Uniwersytet Łódzki
mgr Łukasz Biskupski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
mgr Bartosz Zając, Uniwersytet Łódzki
mgr Karol Jóźwiak, Uniwersytet Łódzki
mgr Krzysztof Jajko, Uniwersytet Łódzki

Kontakt:
dr Ewa Ciszewska
Conference Manager The NECS 2015 Conference
Department of Media and Audiovisual Culture
University of Łódź
ciszewska@uni.lodz.pl 
tel. 504-413-663

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
The Head of Local Organizing Committee The NECS 2015 Conference
Department of Media and Audiovisual Culture
University of Łódź
rwk@uni.lodz.pl

 
 


   
 
web: www.grupa3m.pl